oferta

oferujemy usługi w zakresie:

 • wielobranżowe projektowanie energooszczędnych budynków jedno
  i wielorodzinnych
 • wielobranżowe projektowanie budynków użyteczności publicznej
 • projektowanie nowych obiektów przemysłowych i modernizacja istniejących
 • statyka dowolnych obiektów i konstrukcji budownictwa lądowego
 • opinie , adaptacje , ekspertyzy , zmiany sposobu użytkowania obiektów
 • sporządzanie świadectw i certyfikatów energetycznych dla obiektów nowych oraz istniejących
 • projekty zagospodarowania terenu
 • projektowanie przy obiektach zabytkowych
  i sakralnych
 • kolorystyki , aranżacje wnętrz
 • specjalistyczne fundamenty i konstrukcje przemysłowe
 • sprawowanie nadzoru inwestorskiego
Copyright © e-sense 2009   polityka cookies